Prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt - 202021087 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt
   
 
Titel:Prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt
Utgivningsår:2021
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:87
Ämnesord:EU-rätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 17–21 juli 2020 träffades en överenskommelse om dels en flerårig budgetram och ett antal reformer på EU-budgetens utgiftssida, dels ett antal ändringar i EU-budgetens finansieringssystem, inklusive systemet för de s.k. egna medlen. De delar av överenskommelsen som rör ändringar i EU-budgetens finansieringssystem har därefter formaliserats i ett beslut av Europeiska unionens råd den 14 december 2020.

För att beslutet ska bli giltigt krävs enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett nationellt godkännande i enlighet med respektive medlemsstats konstitutionella krav. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna rådets beslut.
 
  © 2017 Jure AB