Ulf 85 - 9789172238336 - Jure bokhandel

 

 
 
Ulf 85
– Då och nu; om avhandlingars beständighet
   
 
Titel:Ulf 85 – Då och nu; om avhandlingars beständighet
Anmärkning:Redaktörer: Helene Andersson och Jaan Paju
Utgivningsår:2021
Omfång:184 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238336
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

I Sverige är det få rättsvetenskapsmän som har varit aktiva så länge eller lotsat så många doktorander i hamn som Ulf Bernitz. I denna festskrift till Ulf på hans 85-årsdag samlas flertalet av hans doktorer och reflekterar över sina avhandlingars beständighet. Forskningsfrågor och slutsatser analyseras i en nutida kontext och det konstateras i många fall att de är lika relevanta nu som då.

INNEHÅLL:

Ulf Bernitz – En outtröttlig visionär
Sven Norberg

Då och nu – Några reflektioner över vad som skett med formskyddet sedan oktober 1984
Marianne Levin

Marknadsföringsansvar, då och nu
Mathias André

Förlagsrätt decennier senare
Jan Rosén

Makt, rätt och liberalismens kris
Ola Wiklund

En gammal avhandling och några färska reflektioner om upphovsrättens närstående rättigheter
Anna Hammarén.

Thirty years of the Free Movement of Capital in the European Single Market
Sideek M Seyad

In dubio pro libertate
Eva Edwardsson

Una retrospettiva ai anni fiorentini: moderna mönster för regelskrivning om den inre marknaden
Carl Fredrik Bergström

Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol – Från styrmedel till toppstyrning?
Jörgen Hettne

Suveränitetserosion? Avstannande eller eskalerande?
Jaan Paju

Gryningsräder – Snart ett minne blott?
Helene Andersson

Ulf Bernitz – Världens bästa handledare
Pernilla Norman och Robert Moldén

Ulfs doktorer
 
  © 2017 Jure AB