Civilrätt av Dahlström Mats, Inci Leya, Westerlund Gösta - 9789172238428 - Jure bokhandel

 

 
 
Civilrätt
– för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet
   
 
Författare:Dahlström Mats , Inci Leya , Westerlund Gösta
Titel:Civilrätt – för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:256 sid.
Förlag:Bruun Juridik
ISBN:9789172238428
Serie:Bruun Juridik
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Familjerätt , Fastighetsrätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

Dagligen uppstår frågor av civilrättslig karaktär som polisen på ett eller annat sätt måste ta ställning till i sin dagliga verksamhet. Som exempel kan nämnas allemansrätten och hittegodslagen men även frågor om vad som gäller i förhållande till störande grannar.

Många straffbestämmelser grundas på civilrättsliga begrepp. Vid brottsutredningar är det viktigt att känna till dessa. Så är t ex fallet med många förmögenhetsbrott respektive förfalskningsbrott. Några exempel på sådana grundbegrepp är äganderätt, besittning, fullmakt och urkund.

I konflikter och våld i nära relationer eller mellan grannar har kunskaper i familjerätt respektive hyresrätt ofta visat sig vara av stort värde i kommunikationen med parterna.

Boken är en handledning i när polisen får, respektive inte får, befatta sig med civilrättsliga problem. När polisen inte får agera, ges råd om vilken information som kan lämnas. Efterfrågan på denna bok har varit så stor, att vi nu har valt att ge ut en ny uppdaterad upplaga.

Genom den nya konstellationen av författare har denna upplaga kraftigt omarbetats. Så har t ex förmögenhetsrätten delats in i dels förmögenhetsrätt dels i polisiär civilrätt. I avdelningen om förmögenhetsrätt har därvid förts in ett avsnitt om bland annat handläggningen av framtidsfullmakt.

Författarna har samtliga erfarenhet av praktisk juridisk verksamhet varför även denna upplaga har fått en klar och pedagogisk utformning.
Redaktionellt ansvarig är jur. dr. Gösta Westerlund.
 
  © 2017 Jure AB