Skatteplanering i enskild firma av Lundén Björn - 9789176952252 - Jure bokhandel

 

 
 
Skatteplanering i enskild firma
– samt pensions- och sjukpenninggrundande inkomst
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Skatteplanering i enskild firma – samt pensions- och sjukpenninggrundande inkomst
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:151 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952252
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd angående maximering av pension och sjukpenning. Inkomstuppdelning i familjen ger fördelar och likaså att fundera över om räntefördelning och expansionsfond verkligen är lönsamt för just dig.

Att bedriva aktiv näringsverksamhet i stället för passiv ger många fördelar och därför beskrivs utförligt hur du ska bära dig åt för att betraktas som aktiv.

Skatt och egenavgifter för enskilda näringsidkare är låga, och de blir ännu lägre om du följer författarens råd.

- Vad är skatteplanering?

- Marginalskatt och total skatt

- Marginalskatteplanering

- Skjuta skatten framåt

- Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster

- Skattefria eller lågbeskattade förmåner

- Aktiv och passiv näringsverksamhet

- Räntefördelning

- Pensionssparande

- Periodiseringsfond

- Expansionsfond

- Ackumulerad inkomst

- Inkomstuppdelning inom familjen

- Enklare regler för enskilda näringsidkare?

Nytt i upplaga 5

- I och med högre jobbskatteavdrag, högre brytpunkt och sänkta egenavgifter är det för många enskilda näringsidkare mer fördelaktigt att låta bli att använda räntefördelning, eftersom kapitalskatten inte har sänkts.

- I räkneexemplen har jag använt 20,6% bolagsskatt, vilket gäller från 2021.

- Det lägsta registrerade aktiekapitalet är nu 25 000 kr.

- Värnskatten är avskaffad så det finns bara en brytpunkt.

- Egenavgifterna för pensionärer har sänkts.

- I kapitlet om egenavgifter och löneskatt har information om den tillfälliga nedsättningen av egenavgifterna under inkomståret 2020 på grund av coronaviruset lagts in.

- Ett nyskrivet kapitel om marginalskatt och total skatt för
enskilda näringsidkare har lagts in i början av boken.

- I september 2020 kom utredningen SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. En redogörelse finns i ett särskilt kapitel i slutet av boken.
 
  © 2017 Jure AB