Prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el - 202021113 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el
   
 
Titel:Prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el
Utgivningsår:2021
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:113
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser.

Därutöver föreslås att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB