Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter - 202021154 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
   
 
Titel:Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Utgivningsår:2021
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:154
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att regeringen ges rätt att meddela föreskrifter om att flygplatsavgifter ska differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet gör det möjligt att meddela föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB