Prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen - 202021135 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
   
 
Titel:Prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Utgivningsår:2021
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:135
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en reduktionsplikt för flygfotogen. Syftet är att minska växthusgasutsläppen från flyget. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen.

Nivåer för hur mycket utsläppen ska minska föreslås för 2021–2030. Kravet på inblandning börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030. Det föreslås att en reduktionspliktsavgift ska tas ut av den som inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår och att en förseningsavgift ska tas ut av den som för sent redovisar hur plikten
har uppfyllts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
 
  © 2017 Jure AB