Prop. 2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland - 202021137 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
   
 
Titel:Prop. 2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Utgivningsår:2021
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:137
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner att skatteavtalet mellan Sverige och Grekland sägs upp så att det upphör att gälla den 31 december 2021.

Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om att lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland ska upphöra att gälla fr.o.m. den
1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB