Regeringens skrivelse 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande - 200102120 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2002
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102120
Serie:Propositioner nr. 2001/02:120
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB