Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019 - 202021180 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
   
 
Titel:Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Utgivningsår:2021
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021180
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:180
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel. Möjligheten att uppfylla reduktionsplikten med egna eller förvärvade överskott av utsläppsminskningar utökas och i viss utsträckning ska sådana överskott kunna sparas till påföljande år. Det finns också förslag om att höja maxgränsen för den förseningsavgift som ska tas ut om en redovisning av reduktionsplikten inte görs i rätt tid.

I propositionen görs bedömningen att det på sikt bör vara möjligt att
använda fossilfria elektrobränslen för att uppfylla reduktionsplikten och
att biodrivmedel från råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning inte ska kunna användas för att uppfylla reduktionsplikten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB