Prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät - 202021188 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
   
 
Titel:Prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
Utgivningsår:2021
Omfång:146 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021188
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:188
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB