Prop. 2020/21:195 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis - 202021195 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:195 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
   
 
Titel:Prop. 2020/21:195 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Utgivningsår:2021
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021195
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:195
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om ändringar av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Det föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Lagändringarna föreslås ske på så sätt att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande men med ett senare ikraftträdande, den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB