Prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 - 202021196 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
   
 
Titel:Prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Utgivningsår:2021
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021196
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:196
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte ska tillämpas för kalenderåret 2022.

Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den
faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2020 och juni
2021. Förslaget innebär en tillfällig ändring i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 november 2021 och som ska gälla t.o.m. den 31 oktober 2022.
 
  © 2017 Jure AB