Vad är marknaden? av Magnusson Lars - 9789144136622 - Jure bokhandel

 

 
 
Vad är marknaden?
– om marknaden som institution, i historien och i samhällsvetenskapen
   
 
Författare:Magnusson Lars
Titel:Vad är marknaden? – om marknaden som institution, i historien och i samhällsvetenskapen
Utgivningsår:2020
Omfång:161 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144136622
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik , Övrigt

Pris: 266 SEK exkl. moms

 

Vi påstår att vi lever i en marknadsekonomi. Men vad är egentligen en sådan? Vad är i grunden en marknad? Är den dikterad av lagen om tillgång och efterfrågan? Är det en ekonomi där »marknaden« gäller som ett stumt tvång som styr allt och alla? Nej, så enkelt är det inte. Marknaden består i själva verket av synliga och osynliga spelregler och institutioner som vi historiskt över tid själva har konstruerat. Den är ett komplext maskineri kringgärdat av restriktioner. Vi människor - marknadens aktörer - är knappast heller så rationella som vi ofta framställs i de ekonomiska läroböckerna. Vi är sociala varelser som kopierar varandra och bryr oss om status. Vi selekterar den information vi tar in, vilket i hög grad påverkar hur vi beter oss i olika sammanhang, inklusive på marknaden.

Vad är marknaden? ger en orientering om marknadens spelregler och hur vi människor fungerar på marknaden. En diskussion förs i boken om hur det vi kallar en marknadsekonomi har vuxit fram historiskt. Avslutningsvis ställs frågan om det finns någon gräns för marknadens inflytande. Kan allt göras om till marknader?

Boken vänder sig till alla som är intresserade av samhällsvetenskap och ekonomi - i högskolan och utanför.
 
  © 2017 Jure AB