Prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin - 202021200 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin
   
 
Titel:Prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin
Utgivningsår:2021
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021200
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:200
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första
gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.
 
  © 2017 Jure AB