Regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnršttsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete - 200102186 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnršttsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnršttsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete
Utgivningsår:2002
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102186
Serie:Propositioner nr. 2001/02:186
Ämnesord:Internationell rštt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB