Börsrätt av Sevenius Robert, Örtengren Torsten, red. - 9789144141787 - Jure bokhandel

 

 
 
Börsrätt
   
 
Författare:Sevenius Robert , Örtengren Torsten , red.
Titel:Börsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:482 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144141787
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 558 SEK exkl. moms

 

Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv och förordningar som successivt arbetas fram, globaliseringen av värdepappersmarknaden, finansmarknadens kriser samt finansiell och teknisk innovation.

För alla som på något sätt utsätts för den massiva utvecklingen på värdepappersmarknaden söker denna bok åstadkomma en sammanhållen plattform av information som utgångspunkt för praktisk tillämpning och utbildning. Läsaren får i denna femte upplaga såväl en uppdaterad presentation av de aktuella regelverken som en god inblick i praktik och systematik, genom bidrag från experter verksamma på värdepappersmarknaden. Exempel på börsrättsliga områden som beskrivs är:

• notering, emissioner och prospekt
• kontoföring, clearing och avveckling
• information, insynspersoners rapportering och flaggning
• tillsyn, övervakning och sanktioner
• investerarskydd och minoritetsskydd
• offentliga uppköpserbjudanden
• återköp och incitamentsprogram
• bolagsstyrning och hållbarhetsrapportering.

Börsrätt vänder sig till ledande befattningshavare på börsbolag, advokater, revisorer, bolagsjurister och rådgivare som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar, finansiell ekonomi och affärsjuridiska program.
 
  © 2017 Jure AB