Samägd egendom av Gregow Torkel - 9789139024989 - Jure bokhandel

 

 
 
Samägd egendom
– Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område
   
 
Författare:Gregow Torkel
Titel:Samägd egendom – Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:244 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024989
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 209
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 537 SEK exkl. moms

 

Samäganderätt är en modern och praktisk företeelse som är vanligt förekommande. Rättsförhållandet mellan samägarna regleras av en mer än 100 år gammal samäganderättslag men för en begränsad krets finns 1989 års lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.

Boken innehåller en systematisk behandling av frågor rörande samäganderätt. Bl.a. analyseras frågor om när samäganderätt föreligger, om dold samäganderätt och om vad som gäller mellan samägarna, däri inräknat den viktiga rätten för en samägare att få hela egendomen såld. Även sakrättsliga samt processuella och liknande frågor behandlas, liksom principiella och andra övergripande frågor. Ett stort antal rättsfall diskuteras.

Boken vänder sig närmast till domstolar, advokater och andra som har att ta ställning till rättsliga frågor rörande samägd egendom men även till dem som har att hantera mera praktiska frågor.
 
  © 2017 Jure AB