Beskattning av stiftelser av Berglund Martin - 9789177371557 - Jure bokhandel

 

 
 
Beskattning av stiftelser
   
 
Författare:Berglund Martin
Titel:Beskattning av stiftelser
Utgivningsår:2021
Omfång:864 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371557
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 145
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1092 SEK exkl. moms

 

Beskattning av stiftelser utgör ett speciellt område i inkomstskatterätten. Utgångspunkten är visserligen att stiftelser beskattas på samma sätt som andra juridiska personer, men till följd av stiftelsens särdrag har det på området utvecklats regler och principer som på olika sätt avviker från hur beskattningen generellt går till. Detta gäller redan grundläggande frågor om vem som är skattesubjekt, hur skattskyldigheten bestäms och hur beskattningsunderlaget avgränsas. Vid avgränsningen av skattesubjektet är en särskild fråga hur man ska hantera förmögenhetsbildningar som liknar stiftelser men som inte omfattas av stiftelselagen (exempelvis utländska rättsfigurer). Mest iögonfallande på det stiftelseskatterättsliga området är emellertid att det föreskrivs att stiftelser i vissa fall ska medges fullständig eller partiell skattefrihet. Sådan skattebefrielse ges främst till allmännyttiga stiftelser. Hela det stiftelseskatterättsliga området präglas av en lång rättsutveckling med en omfattande rättspraxis.

I denna bok studeras inkomstbeskattningen av stiftelser och liknande förmögenhetsbildningar. I fokus står inkomstskatterättsliga grundfrågor om bestämningen av skattesubjektet, skattskyldigheten och beskattningsunderlaget. Studien har en rättsdogmatisk, systematiserande inriktning. Ambitionen är att framställa stiftelseskatterätten som en sammanhängande helhet.

Martin Berglund är docent i finansrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB