Festschrift in honour of Rolf Skog - 9789139025246 - Jure bokhandel

 

 
 
Festschrift in honour of Rolf Skog
– Festskrift till Rolf Skog
   
 
Titel:Festschrift in honour of Rolf Skog – Festskrift till Rolf Skog
Utgivningsår:2021
Omfång:1272 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025246
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1800 SEK exkl. moms

 

In December 2021 Rolf Skog will be honoured with this impressive Festschrift

In his various positions at the Universities of Gothenburg and Stockholm, the Ministry of Justice, the Swedish Securities Market Commission and the OECD, Rolf Skog has for three decades been one of the leading figures in the development of modern company law and in the corporate governance debate in both Sweden and Europe.

Rolf's contribution to jurisprudence, as well as to the development of Swedish company and stock market law, cannot be exaggerated, and in this festschrift he is honoured by friends and colleagues.

The hardbound volume in blue cloth contains about eighty contributions written by almost 100 authors from 15 countries, dealing with a broad spectrum of stock and stock market-related issues.


Editorial board
Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman Johan Munck and Erik Sjöman


Contents

· Lars Afrell - Kontohavare, kanske aktieägare

· Manne Airaksinen - Is a shareholder an owner of a limited liability company?

· Paul Krüger Andersen - Om selskabskapital og iværksættere – Det danske eksperiment med iværksætterselskaber

· André Andersson - Participating debentures – gengångare från historien eller moderna och flexibla investeringsinstrument?

· Sten Andersson - Så ska aktiebolag kunna röra sig över EU:s inre gränser – en orientering om det senaste EU-direktivet och dess bakgrund

· Jens Andreasson - En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden

· Niklas Arvidsson & Per Samuelsson - Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen

· Ulf Aspenberg - Självreglering i praktiken: Utövad av Aktiemarknadsnämnden

· Marco Becht - Loyalty Shares with Tenure Voting: The New Dual Class?

· Andri Fannar Bergþórsson - Can Real Transactions Constitute Market Manipulation?

· Jan-Mikael Bexhed - Svensk förvaltningsprocess och rätten till rättvis rättegång

· Marcello Bianchi - The inconclusive efforts for harmonizing the discipline of related party transactions in Europe: my own story

· Hanne Søndergaard Birkmose & Karsten Engsig Sørensen - D&O insurances and their implications for Danish company law

· Ragnar Boman - Juridik och empiri, eller, Behöver man veta vem som äger företagen?

· Tore Bråthen - The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective

· Dan Brännström - En ny revision i det allmännas tjänst

· Urban Båvestam - Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden

· Serdar Çelik and Gül Demirtaş - Corporate Bond Investors and the Reliance on Credit Ratings

· Blanaid Clarke - Senior Executive Accountability in the Financial Services Sector – An Irish Case Study

· Charlie Crawshay & John Dovey - The application of the Takeover Code in the United Kingdom to material adverse change conditions

· Johan Danelius - Aktieägande och aktieinnehav som förutsättningar för tvångsinlösen

· Paul Davies - From Free Will to Duties of Vigilance: Corporate Liability for Wrongdoing

· Adriana de la Cruz, Alejandra Medina & Yun Tang - Institutional ownership in today’s equity markets

· Carmine Di Noia - How loyal to corporate governance are loyalty shares? Food for thought from the Italian experience

· Rolf Dotevall - Något om ett aktiebolags onda tro

· Rolf Eidem - Aktieägande bland de anställda - inte bara en fråga om pengar!

· Thomas Erhag - Dags att ta socialavgiftsflykt på allvar? - om regleringskonkurrens och personrörlighet i internationella företag

· Guido Ferrarini & Shanshan Zhu - Is there a role for benefit corporations in the new sustainable governance framework?

· Ronald J. Gilson - Corporate Governance versus Real Governance

· Jesper Lau Hansen - The Mandatory Bid Rule: Still Unnecessary, Unjustifiable and Inefficient After All These Years

· Mikael Hansson - Självreglering och självklarheter

· Søren Friis Hansen - Abuse of companies in EU Law - from a Nordic Perspective

· Jakob Heidbrink - Svenska kyrkan som offentligrättslig korporation

· Magnus Henrekson - Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag

· Johnny Herre - Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden

· Bo Hjalmarsson - Stiftelser – ett verksamhetsområde i utveckling?

· Eva Hägg, Patrik Marcelius & Emil Boström - Budgivare, närstående eller finansiär? En rättslig diagnos av en grumlig självbild

· Elif Härkönen - Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities

· Mats Isaksson - Bolagsstyrning – en samhällsekonomisk reflektion

· Svante Johansson - Aktiekapitalets vara eller inte vara

· Ville Kajala - Takeover Rules at the Intersection of Company Law and Securities Law

· Hideki Kanda - Recent Developments in Corporate Governance in Japan

· Masato Kanda - Revision of the corporate governance code in Japan

· Arne Karlsson - Ett bolagsstyrningens universalgeni

· Jan Kleineman - Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena

· Björn Kristiansson - Leo-lagen, Koden och incitamentsprogrammen

· Per Lekvall - On Company Purpose, Directors’ Duties and Corporate Sustainability

· Erik Lidman, Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg - The purpose of the corporation: a contractarian perspective

· Stefan Lindskog - Något om tolkning och jämkning av bolagsordningar och andra associationskonstitutioner

· Magnus Lindstedt - Poison pills och andra amerikanska åtgärder till försvar mot offentliga uppköpserbjudanden och kontrollägarskiften från ett svenskt perspektiv

· Marianne Lundius - Något om förfarandet i Aktiemarknadsnämnden

· Annika Lundius - Bundna aktier ett minne blott?

· Dick Lundqvist - Några frågor avseende budgivarens ansvar för finansieringen av ett offentligt erbjudande på den svenska aktiemarknaden

· Wilhelm Lüning - Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag

· Jonathan R. Macey - Securities regulation and class warfare

· Claes Martinson - Aktiefordringsägare och aktionärer – terminologiska verktyg i det juridiska tänkandet?

· Colin Mayer - The Governance of Corporate Purpose

· Lars Milberg - Bolagsstyrning ur ett minoritetsägarperspektiv - några nedslag i verkligheten

· Göran Millqvist - Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten?

· Johan Munck - Några kvarstående problem i mål angående inlösen av minoritetsaktier

· Erik Nerep - Något om aktieägartillskottet - en främmande fågel i aktiebolagsrätten

· Mette Neville - Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital Age – the Board as a Digital Catalyst?

· Alessio Pacces - The Promise of EU Securities Regulation for a Sustainable Corporate Governance

· John Plender - Alignment of managers’ and shareholders’ interests – a quixotic and value destroying aspiration

· Carl-Johan Pousette - Något om artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen ur ett svenskt perspektiv

· Wolf-Georg Ringe - ESG investor engagement and Coalition-Building

· Ulrich Seibert - Covid-19 and the Virtual AGM

· Matti Sillanpää - Poison pill or not – When an admissible mandatory bid rule in the Articles of Association becomes an illegitimate poison pill and is therefore null and void

· Erik Sjöman - Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare

· Elias Skog & Karin Ydén - Självregleringens roll i ett förändrat regelklimat

· Daniel Stattin - Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling

· Bo Svensson - Utdelning i aktiebolag under likvidation

· Carl Svernlöv - Uttag ur aktiebolag som förbjudet lån

· Christoph Teichmann - The Before and After Princple: Employee Participation in the European Company (SE)

· Steen Thomsen - Is WACC out of Whack? Capital Costs and Short-Termism

· Sven Unger - Börsbolagets bolagsstämma: förr, nu - och sedan?

· Martin Winner - Does the European Union have a mandatory bid rule?

· Jaap Winter - Sustainable Corporate Governance and the Takeover Bids Directive

· Ola Åhman - En avhandling om likabehandling av målbolags aktieägare vid offentliga uppköpserbjudanden

· Jessica Östberg - Om konkurrensförbudet för styrelseledamöter
 
  © 2017 Jure AB