Internationale kontrakter av Schønbeck Andreas - 9788761942302 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationale kontrakter
   
 
Författare:Schønbeck Andreas
Titel:Internationale kontrakter
Utgivningsår:2020
Omfång:438 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761942302
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Internationell rätt , Utländsk rätt

Pris: 1434 SEK exkl. moms

 

Bogens sigte er ikke en dogmatisk fremstilling af retsstillingen på området for internationale kontrakter, men er derimod skrevet med den praktiske verden for øje.

Bogen er opdelt i tre hoveddele:

Del 1 introducerer begrebet internationale kontrakter og fokuserer på en række af de regelsæt og standardkontrakter, der er relevante i den internationale samhandel.
Del 2 omhandler mange af de kontrakt- og klausultyper, der sædvanligvis indgår i internationale kommercielle kontrakter. Ligeledes behandles nogle af de typiske prækontraktuelle kontrakttyper, der anvendes af parterne på vej mod indgåelsen af hovedkontrakten.
Del 3 fokuserer på konciperingen af kontrakter på engelsk. Emnet er her ikke, hvad kontrakten skal regulere, men hvordan det ønskede indhold af kontrakten bør skrives, så dette fremstår klart, præcist og koncist. Der vil blive givet flere konciperingseksempler, og der vil blive redegjort for, hvordan mange kontrakter lider af dårlige formuleringer samt upræcis og overflødig sprogbrug.

Målgruppe
Bogen henvender sig til virksomhedsjurister, advokater, contract managers og andre, som i større eller mindre omfang arbejder med internationale kontrakter og kontrakter affattet på engelsk.


Om forfatteren
Andreas Schønbeck er senioradvokat i Hortens afdeling for Energi & Infrastruktur, hvor han særligt arbejder med komplekse kontrakter, transaktioner og dertilhørende forhold. Tidligere har han i 10 år været in-house-advokat, hvor han bl.a. har været leder i den juridiske afdeling hos den dansk-japanske havvindmølleproducent MHI Vestas Offshore Wind. Han har gennem 8 år fungeret som ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse:
DEL I
1 Introduktion og afgrænsning
2 Det typiske kontraheringsforløb
3 Fremtrædende regelsæt, standardkontrakter, principper og institutioner

DEL II
1 Den prækontraktuelle fase
2 Kontrakttyper
3 Standardklausuler
4 Reguleringstemaer
5 Back-to-back-princippet

DEL III
1 Kontraktudarbejdelse
2 Udarbejdelse af standarder
3 Kontraktudarbejdelsen
 
  © 2017 Jure AB