Ds 2002:22 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron - 9138216949 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:22 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
   
 
Titel:Ds 2002:22 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Anmärkning:Se även Ds 2002:49, Ds 2003:63, Ds 2004:16, SOU 2002:5 samt Prop. 2002/03:6
Utgivningsår:2002
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216949
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:22
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att statliga, kommunala och vissa privata arbetsgivare (t.ex. försäkringsbolag) skall bli skyldiga att redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningen. Redovisningen skall ske med fördelning på kön och ålder. Dessutom skall långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) redovisas.
 
  © 2017 Jure AB