Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022 - 202122001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022
   
 
Titel:Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022
Utgivningsår:2021
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:1
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 2060 SEK exkl. moms

 

Den 20 september 2021 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2022 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.
 
  © 2017 Jure AB