Prop. 2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland - 202122004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
   
 
Titel:Prop. 2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Utgivningsår:2021
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:4
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 23 februari 2021 om ändring i avtalet den 26 mars 2015 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet den 23 februari 2021, ska gälla som lag i Sverige.

Genom protokollet införs de ändringar i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland som följer av den multilaterala konvention som Sverige undertecknade den 7 juni 2017 (se prop. 2017/18:61). Detta innebär att bl.a. att de minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för OECD/G20:s projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs i skatteavtalet.

De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB