Prop. 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt - 202122020 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt
   
 
Titel:Prop. 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt
Utgivningsår:2021
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:20
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att reklamskatten – i enlighet med riksdagens tillkännagivande – avskaffas genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs. Vidare föreslås följdändringar i lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen och tullagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB