Prop. 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar - 202122023 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar
Utgivningsår:2021
Omfång:173 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:23
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Vissa ändringar av det ena alkoholskattedirektivet har beslutats inom EU. En proposition har beslutats för att genomföra dessa ändringar och vissa andra ändringar i svensk rätt.

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om alkoholskatt, främst till följd av ändringar i det ena alkoholskattedirektivet. Ändringarna avser bl.a. hanteringen av s.k. denaturerad alkohol och en möjlighet för svenska alkoholproducenter att få intyg som underlättar hanteringen av vissa skattenedsättningar i andra EU-länder.

Vidare föreslås att mervärdesskattelagen, vissa punktskattelagar, tullagen och lagen om straff för smuggling anpassas till möjligheten att använda centraliserad klarering. Vissa mindre ändringar i bland annat mervärdesskattelagen och vissa punktskattelagar föreslås dessutom.

Förslagen bedöms sammantaget inte få någon offentligfinansiell effekt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB