Prop. 2021/22:88 Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag - 202122088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:88 Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag
   
 
Titel:Prop. 2021/22:88 Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag
Utgivningsår:2022
Omfång:215 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:88
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Förslaget innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa det
kapitaltäckningsregelverk som gäller för kreditinstitut. Det medför att
sådana bolag ska tillämpa kraven på kapital och organisation i
EU:s tillsynsförordning och de bestämmelser som i svensk rätt genomför EU:s kapitaltäckningsdirektiv.

Det finns i dagsläget inga mycket stora värdepappersbolag i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.
 
  © 2017 Jure AB