Prop. 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022 - 202122097 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022
   
 
Titel:Prop. 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:23 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:97
Ämnesord:Arbetsrätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges
under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på
ersättning som utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB