Prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor - 202122112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
   
 
Titel:Prop. 2021/22:112 Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Utgivningsår:2022
Omfång:17 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:112
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen om till­fälliga undan­tag för att under­lätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftade till att under­lätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjuk­domen covid-19 kunde minimeras. Lagen var tids­begränsad och upphörde att gälla vid utgången av 2021.

På grund av den kraftigt ökade smitt­spridningen i sam­hället föreslår regeringen i denna propo­sition att den till­fälliga regle­ringen ska återinföras.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 och upp­höra att gälla vid årsskiftet.
 
  © 2017 Jure AB