Ds 2002:23 Hur står det till med hälso- och sjukvården och äldreomsorgen? - 9138217007 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:23 Hur står det till med hälso- och sjukvården och äldreomsorgen?
– Vad säger brukarundersökningar och andra mått på kvaliten?
   
 
Titel:Ds 2002:23 Hur står det till med hälso- och sjukvården och äldreomsorgen? – Vad säger brukarundersökningar och andra mått på kvaliten?
Utgivningsår:2002
Omfång:114 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217007
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:23
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria redovisas ett antal brukarundersökningar av hur svenska folket upplever sina kontakter med hälso- och sjukvården. Jämförelser görs också av offentlig och privatfinansierad vård. Slutsatsen är att bilden av en hälso- och sjukvård i svår kris inte får något stöd bland brukarna. Detta utesluter dock inte att det finns problem, t.ex. när det gäller tillgänglighet och brist på flexibilitet.
 
  © 2017 Jure AB