Prop. 2021/22:110 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt - 202122110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:110 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
   
 
Titel:Prop. 2021/22:110 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Utgivningsår:2022
Omfång:22 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:110
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår.

Förslaget medför att företag med en omsättning på högst
80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade till och deklarera
mervärdesskatt. Förslaget syftar till att förenkla för mindre företag och
andra aktörer med liten verksamhet. Förslaget medför ändringar i
mervärdesskattelagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB