Prop. 2021/22:126 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa - 202122126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:126 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
   
 
Titel:Prop. 2021/22:126 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Utgivningsår:2022
Omfång:50 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:126
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås en skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Förslaget innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa medräknas.

Förslaget innebär även en skyldighet för arbetslöshetskassor att lämna
kontrolluppgift om avgift till arbetslöshetskassa. Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen om avgift till utländsk arbetslöshetskassa.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och
tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB