Prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden - 202122176 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
   
 
Titel:Prop. 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Utgivningsår:2022
Omfång:706 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:176
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 506 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Förslaget om en reformerad arbetsrätt innebär bl.a. att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl och att möjligheterna att avvika från lagen om anställningsskydd genom kollektivavtal ökar, att alla arbetsgivare utan begränsning på storlek får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist, att en anställning inte ska bestå vid tvist, att det införs turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad, att anställningsavtal föreslås gälla på heltid om inget annat avtalas, särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning och att kundföretag i vissa fall ska erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning.

Förslaget om ett nytt omställningsstudiestöd kompletterar det reguljära studiestödet och ska finansiera studier som kan stärka vuxnas framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Förslaget om ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd innebär att det införs ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer och ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer.

Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Denna proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.
 
  © 2017 Jure AB