Prop. 2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning - 202122167 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning
   
 
Titel:Prop. 2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning
Utgivningsår:2022
Omfång:33 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:167
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås nya straffrättsliga bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (fartygsåtervinningsförordningen) att fastställa vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

De nya bestämmelserna innebär att såväl fartygsägare som ansvariga för driften av fartygsåtervinningsanläggningar kommer att kunna dömas till böter. Fartygsägare kommer att kunna dömas till böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter inför upprättande av fartygets återvinningsplan och driftsansvariga om ett fartyg återvinns i strid med dess återvinningsplan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.
 
  © 2017 Jure AB