Prop. 2021/22:173 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar - 202122173 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:173 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:173 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
Utgivningsår:2022
Omfång:35 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:173
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras.

Förslaget innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid beräkningen av förmånsvärdet, sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningens storlek, som huvudsakligen baseras på den genomsnittliga nedsättning som görs i dag för respektive fordonstyp, föreslås vara 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp föreslås att elhybrider och etanoldrivna bilar inte ska omfattas av nedsättningen.

Förslaget medför ändringar i inkomstskattelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för bilar som
blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången
från och med ikraftträdandet.
 
  © 2017 Jure AB