Ds 2002:25 Tillträdesförbud - 9138217090 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:25 Tillträdesförbud
   
 
Titel:Ds 2002:25 Tillträdesförbud
Anmärkning:Se Ds 2004:40 och prop. 2004/05:77.
Utgivningsår:2002
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217090
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:25
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om förbud för vissa personer att besöka affärslokaler eller idrottsanläggningar. Förbudet gäller personer som tidigare begått brott i affärslokalen eller på idrottsanläggning. Straffet för att trotsa förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader.
 
  © 2017 Jure AB