ICC ISP98 Swe/Eng - 9789197662161 - Jure bokhandel

 

 
 
ICC ISP98 Swe/Eng
– International Standby Practices
   
 
Titel:ICC ISP98 Swe/Eng – International Standby Practices
Anmärkning:Utgåva med svensk översättning.
Utgivningsår:2012
Omfång:120 sid.
Förlag:ICC
ISBN:9789197662161
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:ICC nr. 590
Serie:ICC Sweden nr. 1590
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 580 SEK exkl. moms

 

Medan remburser och bankgarantier är välkända instrument inom trade finance har standbyen ännu inte nått den uppmärksamhet den förtjänar. Samtidigt har standbyen fått en allt större användning även på områden utanför trade finance där betalning eller presentation behöver säkerställas mellan parter.


Säkerhet inom avtalsförhållanden har fått en allt större betydelse för företag i en globaliserad och i ekonomiskt avseende instabil värld.


International Standby Practice - ISP98, som från början uppfattades som ett regelverk för en amerikansk företeelse har under senare år fått en global acceptans. Standbyens mångsidighet, regelverkets modernitet och säkra legala status har inneburit att instrumentet vunnit mark där tidigare rembursen och demandgarantier varit totalt dominerande. Standbyen har lånat de kanske bästa egenskaperna från rembursen och garantin och visat sig många situationer kunna ersätta dessa instrument.

Översättningen till svenska från den engelska originaltexten har engagerat fler experter än något tidigare översättningsprojekt inom ICC Sweden.


International Standby Practices fills an important gap in the market place. Though standby letters of credit have similarities with commercial letters of credit and other financial instrument, there are significant differences in scope and practice.

The ISP98 reflects a careful distillation of practices from a wide range of standby users - bankers, traders, rating agencies and regulators. Use for all standby transactions, including bid bonds, insurance standbys and advance payment bonds.

 
  © 2017 Jure AB