Prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning - 202122240 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning
   
 
Titel:Prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning
Utgivningsår:2022
Omfång:26 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122240
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:240
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.
 
  © 2017 Jure AB