Prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak - 202122245 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak
   
 
Titel:Prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak
Utgivningsår:2022
Omfång:78 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122245
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:245
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024.

Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB