Prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022 - 202122099 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022
   
 
Titel:Prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:247 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:99
Ämnesord:Övrigt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2022.
 
  © 2017 Jure AB