Den kollektiva arbetsrätten av Källström Kent, Malmberg Jonas, Öman Sören - 9789177372035 - Jure bokhandel

 

 
 
Den kollektiva arbetsrätten
– En lärobok
   
 
Författare:Källström Kent , Malmberg Jonas , Öman Sören
Titel:Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:173 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372035
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas.

Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om
− avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal,
− medbestämmandeförhandlingar och andra former för arbetstagarinflytande, samt
− tvisteförhandlingar, domstolsprocesser och andra sätt att lösa rättstvister.

Läroboken behandlar huvuddragen i den rättsliga regleringen i belysning av förhållandena på arbetsmarknaden och den historiska kontexten. I boken redovisas även de värderingar och ställningstaganden som ligger bakom reglerna, men det redogörs också – där det är relevant – för de konflikter som regleringen rymmer.
 
  © 2017 Jure AB