Fordran %26 skuld av Mellqvist Mikael, Persson Ingemar - 9789177371922 - Jure bokhandel

 

 
 
Fordran & skuld
   
 
Författare:Mellqvist Mikael , Persson Ingemar
Titel:Fordran & skuld
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:329 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371922
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

I denna lärobok behandlas främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Systematiskt genomgås vad som gäller vid enkla respektive löpande skuldebrev beträffande gäldenärens invändningsrätt, legitimation, sakrättsskydd m.m. Framställningen innehåller ett stort antal exempel. För att bredda perspektivet, och för att placera skuldebrevsrätten i sitt sammanhang, berörs också allmänna fordringsrättsliga frågor rörande bl.a. ränta, preskription m.m. Vidare behandlas översiktligt växel- och checkrättsliga grundregler samt konsumentkrediter och vissa värdepappersrättsliga frågor.

Genom rikliga hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis är Fordran och skuld också användbar som en handbok.
 
  © 2017 Jure AB