Författningssamling i associationsrätt 2022/23 av Ehn Clara, red. - 9789139025498 - Jure bokhandel

 

 
 
Författningssamling i associationsrätt 2022/23
   
 
Författare:Ehn Clara , red.
Titel:Författningssamling i associationsrätt 2022/23
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:411 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025498
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Denna författningssamling innehåller centrala författningar inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola men kan även användas av den som är i behov av en samlad associationsrättslig överblick.

Författningssamlingen i associationsrätt kompletteras av en rättsfallssamling inom samma rättsområde.
Författningarna återges som de lyder per den 1 juli 2022. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
 
  © 2017 Jure AB