Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum (E-Bok) av Karlsson-Tuula Marie, red. - 9789178672646 - Jure bokhandel

 

 
 
Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum (E-Bok)
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , red.
Titel:Några insolvensrättsliga spörsmål tillägnat Insolvensrättslig tidskrifts femårsjubileum (E-Bok)
Anmärkning:Boken levereras som en PDF-fil. Efter genomfört köp kommer filen att skickas per e-post.
Utgivningsår:2021
Omfång:260 sid.
Förlag:Karlstads universitets förlag
ISBN:9789178672646
Produkttyp:E-bok
Serie:Skrifter utgivna av Akademien för insolvens- och fastighetsrätt nr. 4
Ämnesord:Insolvensrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Insolvensrättslig tidskrift utkom med det första numret under 2016. Nu har det gått fem år sedan dess och det är ett jubileum som måste firas med en bok med de mest efterfrågade artiklarna i. Syftet med Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är att tidskriften ska vara ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och den vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner. I denna jubileumsbok publiceras artiklar som är skrivna av såväl seniora forskare som juniora. Några omnämns i det följande och i övrigt hänvisas till innehållsförteckningen.

Innehållsförteckning

MARIE KARLSSON-TUULA
Betydelsen av värdering av tillgångar vid ett offentligt ackord 13

MARIE KARLSSON-TUULA
Innebörden av begreppet ”betryggande säkerhet” och gäldenärens beviskrav vid offentligt ackord 25

MARIE KARLSSON-TUULA, JOHAN LORENTZON, BO NORDLUND, ANNINA H. PERSSON
Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet 35

MARIE KARLSSON-TUULA, JOHAN LORENTZON, BO NORDLUND OCH ANNINA H. PERSSON
Värderingar av tillgångar vid insolvens i teori och i praktik 43

ANNINA H. PERSSON
Hur mycket får en bostadsrätt vara värd för att undantas från utmätning? 67

ANNINA H. PERSSON
Värdering av tillgångar ur ett exekutionsrättsligt perspektiv 71

GERTRUD LENNANDER
Lojalitetsplikt i insolvensrätten 85

GERTRUD LENNANDER
Tillfällig betalningsoförmåga. Några frågor angående insolvens 105

MARIE KARLSSON TUULA OCH ANNINA H. PERSSON
Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs? 121

MARIE KARLSSON TUULA OCH ANNINA H. PERSSON
Ekobrott och konkurs i bostadsrättsföreningar 133

MIKAEL MELLQVIST
Konkursboet – Ett rätt suspekt rättssubjekt? 149

MARIE KARLSSON TUULA OCH ANNINA H. PERSSON
På vems förslag utses konkursförvaltaren? 171

ANNINA H. PERSSON
Lönegaranti i gränsöverskridande insolvenssituationer185

MARIE KARLSSON-TUULA
Gäldenärens avtal i insolvensförfarande, särskilt om överlåtelse av avtal och ipso-facto klausuler vid insolvens de lege ferenda 197

JONATAN SCHYTZER OCH MIKAEL EK
Mervärdesskattefordrans status i konkurs 209

Sakregister 253
 
  © 2017 Jure AB