Ds 2002:28 Tilläggsprotokollet till kvinnodiskrimineringskonventionen - 9138217171 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:28 Tilläggsprotokollet till kvinnodiskrimineringskonventionen
– Ratificiering av ett tilläggsprotokoll till Förenta Nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor om ett klagomålsförfarande
   
 
Titel:Ds 2002:28 Tilläggsprotokollet till kvinnodiskrimineringskonventionen – Ratificiering av ett tilläggsprotokoll till Förenta Nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor om ett klagomålsförfarande
Anmärkning:Prop. 2002/03:19
Utgivningsår:2002
Omfång:23 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217171
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:28
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 64 SEK exkl. moms

 

I promemorian presenteras ett tilläggsprotokoll till en FN-konvention som antogs av generalförsamlingen i oktober 1999.
 
  © 2017 Jure AB