Boken om ekonomistyrning av Almqvist Roland , Eriksson Kim , Graaf Johan , Parment Anders - 9789144155968 - Jure bokhandel

 

 
 
Boken om ekonomistyrning
– Övningsbok med lösningar
   
 
Författare:Almqvist Roland , Eriksson Kim , Graaf Johan , Parment Anders
Titel:Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar
Utgivningsår:2022
Omfång:451 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155968
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övnings­boken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och­ ­innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och ­handelsföretag som offentlig sektor och civilsamhälle.

Uppgifterna innefattar grundläggande begreppsförståelse, fördjupande reflektioner samt räkneövningar av varierande svårighetsgrad. Varje kapitel inleds med ett antal sant/falskt-frågor som testar läsarens förståelse av innehållet i respektive delområde. Därefter följer fördjupnings- och räkneuppgifter och boken inkluderar även utförliga lösningsförslag. För flertalet kapitel kompletterar kvalitativa och kvantitativa övningar varandra i syfte att stödja studentens lärprocess.
 
  © 2017 Jure AB