Ds 2002:24 Framtid med Asien - 9138217031 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:24 Framtid med Asien
– En uppföljning av regeringens Asienstrategi
   
 
Titel:Ds 2002:24 Framtid med Asien – En uppföljning av regeringens Asienstrategi
Anmärkning:Se även Regeringens skrivelse 1998/99:61 samt regeringens skrivelse 2005/06:57.
Utgivningsår:2002
Omfång:162 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217031
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:24
Ämnesord:Övrigt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

Uppföljning av de tre första åren av den svenska Asienstrategi som presenterades i regeringens skrivelse Skr. 1998/99:61.
 
  © 2017 Jure AB