Affärsjuridiska uppsatser 2022 av Helgöstam Ninna , Kehlet Sofie, Kireeva Anna, Park Larsson Alexandra - 9789177372103 - Jure bokhandel

 

 
 
Affärsjuridiska uppsatser 2022
   
 
Författare:Helgöstam Ninna , Kehlet Sofie , Kireeva Anna , Park Larsson Alexandra
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2022
Utgivningsår:2022
Omfång:325 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372103
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Advokatfirman Vinge
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2022 har tilldelats följande uppsatser:

- Avtalstolkningsprejudikat. Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal /Ninna Helgöstam

- Från oklarhet till klarhet. Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten /Sofie Kehlet

- Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument. Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens /Anna Kireeva

- I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt: När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga? /Alexandra Park Larsson
 
  © 2017 Jure AB