Insolvensrättslig tidskrift av Karlsson-Tuula Marie, red. - INRATI20221 - Jure bokhandel

 

 
 
Insolvensrättslig tidskrift
– Temanummer tillägnat Ingrid Arnesdotter
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , red.
Titel:Insolvensrättslig tidskrift – Temanummer tillägnat Ingrid Arnesdotter
Utgivningsår:2022
Omfång:157 sid.
Förlag:Föreningen insolvensrättslig tidskrift
ISBN:INRATI20221
Produkttyp:E-bok
Ämnesord:Insolvensrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Innehållsförteckning

Inledning

Förord
Marie Karlsson-Tuula

Artikel
Ett samtal med Ingrid Arnesdotter
Ingrid Arnesdotter

Om konvertibla skuldebrev och kvittning vid ackord – Juridik och ekonomi
Ingrid Arnesdotter

Betalning – vad är det?
Ingrid Arnesdotter

Funktionsförsäljning av ljus – Om civilrättslig äganderätt till av funktionssäljaren hos funktionsköparen installerad utrustning för leverans av funktionsköpt ljus
Ingrid Arnesdotter

Bibliografi - Ingrid Arnesdotters skrifter 1982–2021
Carl Magnusson
 
  © 2017 Jure AB