Magna Mater - Vänbok till Marianne Levin - 9789172238879 - Jure bokhandel

 

 
 
Magna Mater - Vänbok till Marianne Levin
   
 
Titel:Magna Mater - Vänbok till Marianne Levin
Utgivningsår:2022
Omfång:350 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238879
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Immaterialrätt

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Alla som arbetar med immaterialrätt i Sverige, i Norden, i Europa eller internationellt, har säkert läst Marianne Levins texter, träffat henne på en konferens eller i alla fall hört talas om henne. Den som har haft tur har kunnat arbeta nära henne, vilket gjort att man har inspirerats men också lärt sig mycket. I mötet med Marianne är det osannolikt att man inte starkt berörs. Det bekräftas i högsta grad av reaktionerna från de som inbjudits att delta som författare i denna bok till din ära. Det är bara att läsa texterna. Vissa är mer personliga än andra, men alla är starkt kopplade till Marianne, hennes forskningsintresse och hennes tankar och idéer om immaterialrätt och marknadsrätt.

Många av oss som deltagit i denna bok har varit Mariannes doktorander, men arbetar nu vid domstolar, på advokatbyråer, i organisationer, vid universitet eller hos andra myndigheter. Vi fortsätter dock att förtrollas av Marianne - hennes energi, hennes skarpa åsikter och hennes genuina intresse för immaterialrätt.

Med denna vänbok vill vi – redaktionskommittén och författarna – uppmärksamma hennes gärning och hylla henne på 80-årsdagen.

Redaktionskommittén, Marie Karlsson-Tuula, Per Jonas Nordell, Frantzeska Papadopoulou och Annina H. Persson

INNEHÅLL:

Johan Axhamn
Är Patent-och marknadsöverdomstolen en prejudikatinstans på immaterialrättsområdet?

Ulf Bernitz
Parodier – Normkonflikt mellan unionsrättslig och svensk upphovsrätt?

Håkan Borgenhäll
Unified Patent Court (UPC) – en annorlunda domstol

Per Carlson
Något om sakfrågor och rättsfrågor i marknadsföringsmål

Karin Cederlund
Marknadsföringsansvar – Vilka kan hållas ansvariga för otillbörlig marknadsföring?

Åsa Hellstadius
Bolarundantaget i förändring

Bengt Domeij
Svensk implementering av EU-direktivet om företagshemligheter, särskilt ifråga om anställda

Marie Karlsson-Tuula
Några spörsmål rörande rekonstruktionsplanen i nya lagen om företagsrekonstruktion

Annette Kur
Publication “within the territory of the EU” – noxious, flawed and outdated?

Lydia Lundstedt
Concurrent Claims against Licensees: Which Courts have International Jurisdiction?

Erika Lunell
Positionsmärken – vad skyddas och varför?

Ana Nordberg
Creative Machines, Orphan Inventions: AI and the concept of inventor at the EPO

Per Jonas Nordell
Brukskonstens skyddstider i Sverige

Marcus Norrgård och Petra Sund-Norrgård
Dygdetikens roll i upphovsrätten – Streaming som ett exempel

Frantzeska Papadopoulou
The role of the Indian Patent system in the British Empire; a colonial trojan horse?

Annina H. Persson
Immaterialrätternas ställning i sakrättsligt och i insolvensrättsligt avseende – en uppdatering

Ole-Andreas Rognstad og Inger B. Ørstavik
Mine eller dine data? Refleksjoner rundt såkalt ’eierskap’ til data

Eleonora Rosati
From the early days of harmonization to the DSM Directive 2019/790: continuity and complexity within the EU copyright framework

Jan Rosén
Fenomenet länkning i ljuset av EU-domstolens dom i mål C-392/19, Bild-Kunst

Morten Rosenmeier
Om humor og ophavsret

Jens Schovsbo og Thomas Riis
Fra konsum(ent) til konsumption: Genbrug og reparation af immaterialretligt beskyttede produkter

Katarina Strömholm
I den balanserade immaterialrättens tjänst – Svenska Föreningen för Immaterialrätt och dess ordförande

Ulrika Wennersten
Avtalsbrott alternativt intrång

Richard Wessman
Smultronprincipens innebörd

Carl Magnusson
Bibliografi över Marianne Levins skrifter 1980–2021
 
  © 2017 Jure AB